Termeni și Condiții pentru Lavanda Magică

1. Dispoziții Generale

Prezentul document stabilește termenii și condițiile sub care Rîmboi LaurențiuVicențiu Întreprindere Individuală, denumită în continuare „Lavanda Magică”, cu sediul profesional în Municipiul Bârlad, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 2, Bloc B1, Scară B, Etaj 3, Ap. 23, Județ Vaslui, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F37/135/03.04.2017, CUI 37320047, oferă utilizatorilor și cumpărătorilor accesul și utilizarea site-ului https://lavandamagica.ro, denumit în continuare „Site”. Accesarea și utilizarea Site-ului, precum și achiziționarea produselor presupun acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestor Termeni și Condiții.

2. Definiții și Termeni

  • Vânzător – Rîmboi LaurențiuVicențiu Întreprindere Individuală, operator al Site-ului https://lavandamagica.ro.
  • Cumpărător – Persoană fizică/juridică sau altă entitate juridică ce efectuează o Comandă.
  • Bunuri și Servicii – Orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzător, Cumpărătorului.
  • Comandă – Act electronic ce intervine  formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul se obligă să furnizeze Bunurile și Serviciile, iar Cumpărătorul să le primească și să efectueze plata acestora.
  • Contract – O Comandă confirmată și acceptată de către Vânzător.

3. Documente Contractuale

Prin transmiterea Comenzii electronice pe Site, Cumpărătorul consimte la formă de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Comandă și Termenii și Condițiile Site-ului, la dată emiterii Comenzii, vor formă un Contract între Părți.

4. Drepturi de Proprietate Intelectuală

Conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, este proprietatea exclusivă a Lavandă Magică, toate drepturile fiindu-i rezervate. Este interzisă utilizarea oricărui element enumerat fără consimțământul scris al Lavanda Magică.

5. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul se angajează să furnizeze Bunurile și Serviciile conform specificațiilor și cerințelor exprimate de Cumpărător în Comandă și să asigure livrarea acestora în condițiile stabilite.

6. Livrarea Produselor

Livrarea produselor se va efectua prin intermediul serviciilor de curierat, termenii și costurile de livrare fiind specificați în cadrul procesului de Comandă. Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru integritatea și conformitatea produselor până la momentul livrării.

7. Politică de Returnare

Cumpărătorul are dreptul de a returna produsele achiziționate în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii, cu condiția ca acestea să fie în starea inițială și în ambalajul original. Costurile de returnare vor fi suportate de Cumpărător.

8. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Lavandă Magică se angajează să respecte confidențialitatea datelor personale ale Cumpărătorilor și să le utilizeze conform legislației în vigoare și scopurilor declarate.

9. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Lavandă Magică își rezervă dreptul de a modifică și actualiza oricând conținutul Termenilor și Condițiilor, fără notificare prealabilă. Utilizatorii sunt responsabili pentru revizuirea periodică a acestor termeni.

10. Legislație Aplicabilă și Jurisdicție

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legislația română. Orice litigii apărute între Lavanda Magică și Cumpărători vor fi soluționate amiabil sau, dacă acest lucru nu este posibil, de instanțele judecătorești competențe din România.