1. Introducere Această politică de confidențialitate se aplică pentru Rîmboi LaurențiuVicențiu Întreprindere Individuală, denumită în continuare „Lavanda Magică”, cu sediul profesional în Municipiul Bârlad, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 2, Bloc B1, Scară B, Etaj 3, Ap. 23, Județ Vaslui, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F37/135/03.04.2017, CUI 37320047. Scopul acestei politici este de a informa utilizatorii site-ului nostru despre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care acestea sunt utilizate și protejate.

2. Datele cu Caracter Personal Colectate Operatorul colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă de domiciliu
 • Alte date care pot fi necesare în contextul serviciilor prestate

3. Scopul Colectării și Prelucrării Datelor Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • Gestionarea relațiilor cu clienții
 • Procesarea comenzilor și livrarea produselor
 • Comunicare și marketing
 • Îmbunătățirea serviciilor oferite
 • Respectarea obligațiilor legale

4. Securitatea Datelor Operatorul se angajează să protejeze securitatea datelor cu caracter personal și să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

5. Drepturile Utilizatorilor Conform legislației în vigoare, utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de a șterge datele personale („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment

6. Modificări ale Politicii de Confidențialitate Politica de confidențialitate poate fi actualizată periodic. Modificările vor fi comunicate utilizatorilor prin mijloace adecvate.

7. Contact Pentru orice întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].